top of page
Smeťožrút je prvotriedny ekologický aktivista. Žerie všetko smetie, od špinavých plienok a

PREČO CHCEME POMôcŤ PRáVE OBčIANSKEMU ZDRUžENIU MAČOZ?

Na Slovensku pôsobí nespočetné množstvo občianskych združení, ktoré zachraňujú nechcené, týrané alebo choré zvieratá. Všetkým ľuďom, ktorí svoj život zasvätili takejto záchrane patrí náš obdiv a úcta. Občianske združenie MačOZ je však s nami spojené nie len rodinne, ale aj filozofiou, že veci sa majú robiť na minimálne 120 %. Vieme, že prostriedky (finančné aj materiálne) vyzbierané prostredníctvom tejto zbierky budú využité do posledného centu a zrnka podstieľkového piesku tak, ako majú byť, a že sa vďaka Vašej pomoci uzdraví nejedno chlpaté stvorenie, naplní niekoľko hladných brušiek a rozvrtia sa desiatky chvostíkov.

Za záchranu OZ Mačoz ďakujú 

...a desiatky ďalších štvornoháčov, ktorých príbehy si môžete pozrieť

na facebookovej stránke OZ Mačoz - Zvierací azyl

KAŽDÁ POMOC SA POČÍTA

Ak ste sa rozhodli podporiť našu zbierku, prispieť môžete

     FINANČNE

Dobrovoľným finančným príspevkom na transparentný bankový účet občianskeho združenia MačOZ - SK68 0900 0000 0051 8572 3733

* do poznámky uveďte "VIANOČNÁ LABKA"                    

     MATERIÁLNE

Kúpou potrebných vecí, ako je krmivo, podstieľka, voľnopredajné veterinárne lieky, hygienické podložky a plienky, stavebný materiál, staré periny, deky atď.

V prípade materiálnej pomoci kontakujte OZ Mačoz

prostredníctvom ich facebookovej stránky.

Každý štedrý darca od nás dostane vianočný odznak, aby si pamätal, že Vianoce sú o dobrých skutkoch a podávaní pomocných labiek!

...ak chcete svoj odznak, ozvite sa nám na OZPANTELIS@GMAIL.COM

Dizajn bez názvu (19)_edited.jpg
IMG_20221201_103742501-01.jpeg
bottom of page